Χτυπήματα κάτω από τη ζώνη.

Ο ρόλος της Ιταλικής διπλωματίας την περίοδο 1919-1922 ήταν ανασταλτικός παράγοντας με δυσάρεστα επακόλουθα για τον Ελληνισμό.

Γράφει ο καθηγητής Δημήτρης Φιλιππής:

"Στη μικρά Ασία , λοιπόν,  συγκρούστηκαν οι "δυο αντίπαλοι αλυτρωτισμοί", η Ελληνική μεγάλη ιδέα και η italianita(δηλαδή, η αντίστοιχη ιταλική μεγάλη ιδέα για την ανασυγκρότηση μιας νέας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, η οποία κυριαρχούσε στην πολιτική σκηνή της χώρας από το πέρασμα του 19ου στον 20ο).

Εντούτοις, όσο κι αν αντίστοιχα ιδεολογήματα χαρακτήριζαν την εποχή κι ήταν κυρίαρχα τότε και σε άλλες χώρες, αναμφισβήτητο είναι ότι η Ελλάδα, είχε κληθεί στην Μικρά Ασία, εκτός των άλλων, για να προστατεύσει και τη μεγάλη ελληνική κοινότητα, ενώ η Ιταλία δεν είχε αντίστοιχο έρεισμα, δεδομένου ότι η δική της κοινότητα ήταν ευάριθμη και ιστορικά μη συμπαγής σε σχέση με την ελληνική."

καθώς επίσης και:

"Στη Μικρά Ασία εκτός από τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο είχαν συγκρουστεί και τα συμφέροντα Ελλάδας και Ιταλίας, και οι δυο χώρες λίγο έλειψε να έρθουν σε πόλεμο. Αυτή τη διαμάχη, την εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Κεμάλ. Είναι ενδεικτικό ότι ο Μουσολίνι, που είχε αναλάβει πρωθυπουργός κατά τις τελευταίες πράξεις του μικρασιατικού δράματος, άφηνε να διαρρεύσει μέσω του φιλικού του τύπου ότι:

" Επιχαίρει  και συγχαίρει τον Κεμάλ δια την λαμπρήν νίκην του τούρκικου λαού και διά την απολύτρωσίν του από βαρβάρων τυράννων , νόθων απογόνων στης αρχαίας μεγάλης Ελλάδος."

Είναι γνωστά αυτά που έγιναν στο χώρο ευθύνης των Ιταλών στην Μικρά Ασία…Πολλοί μιλούν για ενίσχυση των Τούρκων ατάκτων με ιταλικά όπλα και πολεμοφόδια…

 

Γ.Μ 

Αναζήτηση

Ακούστε ζωντανά

Παρακολουθήστε ζωντανά

Skype

Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες

LegetøjBabytilbehørLegetøj og Børnetøj