Φράσεις μεγάλων…
Πολιτισμός.

Αποσπάσματα.

ΕΡΙΧ ΦΡΟΜ

Ο άνθρωπος δεν αισθάνεται τον εαυτό του ως τον ενεργό φορέα των δυνάμεων του και των δυνατοτήτων του,αλλά σαν ένα αδύναμο πράγμα που εξαρτάται από εξωτερικές δυνάμεις στις οποίες έχει προβάλλει τη ζωική του ουσία.

ΝΤΕΝΙΣ ΜΑΚ ΚΟΥΕΗΛ

Αν και η έννοια του δημόσιου συμφέροντος ήταν ανέκαθεν ρευστή και επίμαχη,υπάρχει ένας απλός ορισμός που προέρχεται από το χώρο της κοινωνικής πολιτικής και λέει ότι κάτι είναι προς το δημόσιο συμφέρον να εξυπηρετεί τους στόχους ολόκληρης της κοινωνίας, κι όχι ενός μέρους της.

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ

Το κράτος δεν είναι σε θέση επιτυχώς να αντιμετωπίσει,να ελέγξει τις πολυεθνικές, οι οποίες πράγματι κατοθρώνουν να ξεπερνούν κάθε έλεγχο, μια που δεν υπάρχει παγκόσμια κρατική εξουσία και υπάρχει μόνο παγκόσμια επιχειρηματική εξουσία. Η τύχη δεν είναι πάντα στα χέρια μας αλλά στα χέρια κάποιων άλλων.