Ιδανικός κόσμος.

Ιδανικός κόσμος…Αυτός που υπάρχει μέσα μας ως ιδέα ή ακριβέστερα ως σύνολο ιδεών που έχουν διαμορφωθεί κατόπιν της επεξεργασίας των ερεθισμάτων που μας δίνει ο κοινωνικός μας χώρος.
Στην κοινωνία λοιπόν οφείλουμε τη διαμόρφωση της ιδεολογίας του συνόλου των ιδεών δηλαδή που έχουμε επεξεργαστεί και πορευόμαστε μαζί τους. Από κει και πέρα όλοι ή οι περισσότεροι από εμάς αγωνίζονται να κάνουν την δική τους ιδεολογία κρατούσα στον κοινωνικό τους χώρο. Η σύλληψη, η επεξεργασία, η ανάλυση, οφείλονται στο δικό μας νου…Ο αγώνας να περάσουμε τις δικές μας ιδέες στο διπλανό μας ονομάζεται ιδεολογική εξωστρέφεια και μπορεί να γίνει είτε με αλληλεπίδραση είτε με επιβολή.
Η μετάδοση ιδεών μέσω της αλληλεπίδρασης ακολουθεί τους κανόνες της επικοινωνίας, την συζήτηση, τη συγγραφή, την ιεράρχηση των επιχειρημάτων δηλαδή να δίνουμε δύναμη στις ίδιες μας τις ιδέες προκειμένου να αντέξουν στην αξιολόγηση και στην κριτική και να γίνουν κτήμα του συνομιλητή του αναγνώστη ή του ακροατή μας.
…Αντίθετα η επιβολή δίνει δύναμη στον τρόπο μετάδοσης των ιδεών κι όχι στις ίδιες τις ιδέες ή ακριβέστερα προσπαθεί να παρακάμψει την κριτική και την αξιολόγηση των ιδεών χρησιμοποιώντας τον τόνο, το σύνθημα, τη δυνατή φωνή και να τις διαμορφώσει μέσω της δημιουργίας του όχλου. Ακροατήριο είναι γι’ αυτόν που επιβάλει ο όχλος τον οποίο ταυτόχρονα τον χρησιμοποιεί και ως αντικείμενο μετάδοσης των όσων θέλει να περάσει.
Η ποιότητα επικοινωνίας και μετάδοσης των ιδεών δεν είναι τυχαίο ότι χαμηλώνει απίστευτα όταν οι λίγοι προσπαθούν να επιβάλουν στους πολλούς περιορίζοντας την κριτική που θα μπορούσε να τους ασκηθεί. Στημένα τηλεοπτικά παράθυρα, δημοσιογράφοι με ειδικότητα στην αντιδημοσιογραφία γίνονται αναμεταδότες ερεθισμάτων που δημιουργούν στρατόπεδα που θα πολεμούν δίχως να γνωρίζουν το γιατί το κάνουν. Χρησιμοποιούν τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης και τον προσανατολίζουν να ικανοποιήσει κάθε φορά αυτό που έχουν βάλει ως στόχο ή στόχους σε πρότερο χρόνο.
Το γιατί; Ας μας προβληματίσει…
Γιώργος Μουταφίδης